Hållbarhet

På Rybrinks strävar vi efter hållbarhet i företaget och i våra produkter. Produkternas innehåll och förpackning granskas alltid av kemister och sakkunniga personer som kontinuerligt ser över sortimentet efter rådande regler. Vårt hållbarhetsarbete  grundar sig i följande: värderingsstyrd kultur,  fokus på hela värdekedjan, kvalitéts- och hållbarhetssäkrade produkter samt produktförbättringar.

Värderingsstyrd kultur är vårt interna hållbarhetsarbete. Här arbetar företaget aktivt med en visions-och värderingsstyrd grund som bygger kulturen internt. Det innebär att vi vill vara en ansvarstagande och framåtsträvande organisation som proaktivt utvecklar och förbättrar vårt arbete med hållbar utveckling.

Det är helheten som gör skillnaden. Vi är delaktiga i hela värdekedjan för våra produkter och därför arbetar vi aktivt med våra underleverantörer för att säkra så låg miljömässig- och socialt negativ inverkar som möjligt. Men hjälp av Code of Conduct  har vi kontroll på hela värdekedja och genom ett aktivt arbete med hållbara transporter minskar vi vårt klimatavtryck kontinuerligt.

Våra produkter används i stora mängder och av många människor. Därför ser vi det som extra viktigt att tänka på miljön och hur vi kan använda oss av naturen på ett positivt sätt. Därför arbetar vi med fabriker som delar våra värderingar så vi tillsammans kan skapa fler hållbara alternativ till våra kunder.  

Det finns många miljömärkningar idag och det kan vara svårt att veta vad alla innebär. Nedan förklarar vi de märkningar och certifieringar som vi använder oss utav i dagsläget.

hållbart 3

Hållbarhet - Bower logga senaste Bower – Pantbara förpackningar i samarbete med Bower är det nu möjligt för alla att lämna in förpackningar från Gunry och Topz på närmaste återvinningsstation för att få pant tillbaka. Bra för plånboken och miljön.

Hållbarhet - MicrosoftTeams image 15 Svanen – Nordic Swan Ecolabel är en Nordisk officiell miljömärkning som tar hänsyn till produktens miljöbeblastning under hela produktens livscykel – från råvara till avfall.

Hållbarhet - MicrosoftTeams image 14 GOTS – Global Organisation Textile Stavndard är en internationell märkning för naturfiber som omfattar både sociala och miljömässiga krav. Reglerar användandet av skadliga ämnen och utsläpp i hela produktionskedjan.

Hållbarhet - MicrosoftTeams image 9 FSC – Forest Stewardship Council Oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt och miljöanpassat skogsbruk.

Hållbarhet - MicrosoftTeams image 12 Fairtrade – Oberoende produktmärkning där kriterierna omfattar arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.

Hållbarhet - MicrosoftTeams image 6 EcoCertCosmos Natural Standard för miljövänliga och naturliga kosmetikprodukter i Europa. En produkt med denna märkning möter industrins krav för att anses som miljövänlig och naturlig.

Hållbarhet - MicrosoftTeams image 11 EU Ecolabel – Kriterierna omfattar en produkt eller tjänst från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla stränga miljö-, funktions- och kvalitetskrav.

Hållbarhet - MicrosoftTeams image 8 Astma Allergi – Astma- och Allergiförbundet arbetar för att möjliggöra ett friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi eller annan överkänslighet. Förbundet sprider information, bedriver opinionsbildning och stödjer forskning.

Hållbarhet - Hallbart forpackad ikon Hållbart förpackad  Produkten har en förpackning som är tillverkad helt eller delvis av återvunnet material, eller är tillverkad av växtbaserad/fossilfri plast.

Hållbarhet - vegan ikon Vegan  Vegansk produkt som endast innehåller ingredienser utan animaliskt ursprung.