Returer

 

Kontakta kundtjänst

Du har som konsument alltid rätt att vända dig direkt till Gunry’s kundtjänst för att få hjälp med reklamationer, ångerrätt samt annan hjälp som berör köp eller beställning. 
Kontakta vår kundservice via vårt kontaktformulär. Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt. Returer skall göras i enlighet med våra Allmäna Köpvillkor och de instruktioner du får av oss. 

Gäller det företag?
Vänligen gå till reklamation för företag.

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Du kan även gå vidare med ditt klagomål på EU:s gemensamma tvistlösningssida, den hittar du här: https://ec.europa.eu/odr

 

Ångerrätt, retur och byte

Gunry hoppas att du som kund alltid ska bli nöjd med det du beställer men skulle du av någon anledning ångra dig så har du 14 dagars ångerrätt enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du som kund har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Gunry detta inom 14 dagar från att du eller någon av dig angiven person mottagit den beställda varan (ångerfristen).

Detta gäller även prissänkta varor samt varor på REA.

Ångerrätten gäller inte för varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl. I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får du tydlig information om detta.

Om en vara har förseglats får du inte bryta förseglingen om du vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen.

Om du vill ångra köpet ska du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Gunry om ditt beslut att utöva ångerrätten, t.ex. via ett brev avsänt per post eller e-post.

Du som kund bör ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Du kan också välja att utöva din ångerrätt genom att skicka den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram. Du hittar blanketten på www.konsumentverket.se.

Du har som konsument alltid rätt att vända dig direkt till Gunry’s kundtjänst för att få hjälp med reklamationer, ångerrätt samt annan hjälp som berör köp eller beställning. Se även mer information om din rätt som konsument på www.konsumentverket.se samt din rätt som konsument att få en tvist prövad utanför domstol hos Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”), www.arn.se samt postadress ”Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm”. Gunry medverkar i eventuellt alternativt tvisteförfarande och följer ARNs rekommendationer. Se även EU-kommissionens hemsida för alternativ tvistelösning avseende konsumenters onlineköp http://ec.europa.eu/odr

Vid utövande av ångerrätten betalar du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att du har mottagit varan samt under returfrakten till och med att Gunry åter mottagit varan. Om du skickar tillbaka varorna rekommenderar Gunry därför att du skickar varorna väl emballerade, i fint skick och i originalkartong. Varan ska skickas eller lämnas i retur inom två veckor räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt inkommit till Gunry.

Du kan returnera varan till Gunry genom att skicka tillbaka varan till vårt centrallager. Kontakta vår kundtjänst för mer information.

När du ångrar ditt köp betalar Gunry tillbaka det belopp som du betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte.

På det belopp som ska återbetalas har Gunry rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Gunry betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 30 dagar från och med det datum Gunry tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Gunry får dock vänta med återbetalningen tills Gunry tagit emot varan eller du har visat att varan har sänts tillbaka. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde vid köpet, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 

Bytesrätt

Önskar du som kund att via Webbplatsen byta någonting du har beställt får du utnyttja din ångerrätt, se ovan.

 

Reklamation

Gunry försäkrar att varje vara har blivit noggrant undersökt innan den skickas till kund. Visar det sig att varan trots allt är skadad eller felaktig kommer vi att ersätta kunden belopp motsvarande det som kunden betalat för varan samt transportkostnaderGunry strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Gunry mottagit reklamationen. Gunry förbehåller sig rätten att neka en ogiltig reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.

Reklamationer som görs inom två månader från det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har enligt gällande konsumentskyddslagstiftning 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen. Vänligen kontakta Gunry så snart du upptäckt felet.

Om du väljer att skicka tillbaka produkten så ber vi dig kontakt vår kundsupport som skickar dig en returfraktsedel som du kan själv skriva ut.

Gunry löser inte ut returnerade varor mot postförskott. Tänk på att förpacka varan väl, då du som kund bär ansvaret för transporten till Gunry. Gunry ansvarar inte för leveranser som skickas tillbaka till oss.

Vid eventuell tvist kommer Gunry att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

 

 

Transportskador

Om en försändelse skadats under transporten, rekommenderar vi dig att anmäla detta genast på utlämningsstället. Hämtar du din leverans i butik anmäler du eventuella skador till butikspersonalen.

 

Återbetalning vid reklamation

Om det inte finns en vara som Gunry kan ersätta den ursprungliga, reklamerade varan med återbetalar Gunry det du som kund betalat för varan samt transportkostnader. Gunry betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 30 dagar från det att Gunry mottagit reklamationen. För detaljerad information rörande återbetalning vid reklamation, se Webbplatsen.

Gunry står för returfrakten vid reklamationer. Om retur görs på delar av ordern betalas ej frakt och eventuell fakturaavgift tillbaka.

 

Outlösta paket

Beställningar som blir levererade till ett ombud och som inte har hämtats ut inom fjorton (14) dagar återsänds till Gunry. Om detta sker debiteras du en avgift på 190 kr (SEK) för kostnader hänförliga till Gunry’s administration, frakt, returfrakt och hantering. Du som kund meddelas med e-post av Gunry. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.